Echo's

Vorige pagina

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee zwangerschapsonderzoeken:

  • een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken zwangerschap;
  • een echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

De uitslag is een kans
De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. De combinatietest geeft geen zekerheid. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom (trisomie 18). Wil je deze informatie niet weten, dan moet je dit vooraf melden. In principe krijg je de uitslag aansluitend aan het onderzoek.

Vervolgonderzoek
Bij een verhoogde kans op een kind met Downsyndroom kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit: een NIPT- test (bloedtest), een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij 3 tot 5 van de 1000 onderzoeken. Meer info op www.meerovernipt.nl en het Erfocentrum.

Meerlingen
Ook als je in verwachting bent van een tweeling is het mogelijk om de combinatietest te laten uitvoeren. Je krijgt een uitslag voor elk kind afzonderlijk.

Kosten combinatietest
De kosten voor de combinatietest worden alleen vergoed indien je een medische indicatie hebt. Voorheen was vergoeding ook mogelijk voor vrouwen van 36 jaar en ouder, deze regeling is komen te vervallen.

In 2021 is het tarief voor een eenling kind € 186,83. Hierin zijn ook de kosten voor de serumbepaling opgenomen. Indien je zwanger bent van een meerling betaal je voor elk volgend kind € 112,40. Het is mogelijk om via PIN bij ons te betalen.

 

Meer weten over de combinatietest? 

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk of echocentrum?