Combinatietest

Combinatietest

De combinatietest is onderdeel van de prenatale screening. De test bestaat uit een combinatie van twee zwangerschapsonderzoeken:

  • bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken zwangerschap;
  • echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

De uitslag is een kans
De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, gevoegd bij jouw leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kindje met Downsyndroom. De combinatietest geeft echter geen 100% zekerheid. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). Zie voor meer info op www.pns.nl.

Vervolgonderzoek
Bij een verhoogde kans op een kind met Downsyndroom, Edwards  of Patau kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Hiervoor verwijzen wij je naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek, in het MCL of het UMCG.

Meerlingen
Ook als je in verwachting bent van een tweeling is het mogelijk om de combinatietest te laten uitvoeren. Je krijgt een uitslag voor elk kind afzonderlijk.

Kosten combinatietest
In 2021 is het tarief voor een eenling kind € 186,83. Hierin zijn ook de kosten voor de serumbepaling opgenomen. Indien je zwanger bent van een meerling betaal je voor elk volgend kind € 112,40. Het is mogelijk om via PIN bij ons te betalen.

De kosten voor de combinatietest worden alleen vergoed indien je hiervoor een medische indicatie hebt. Als je naar aanleiding van de combinatietest in aanmerking komt voor vervolgonderzoek, betaalt de verzekeraar wel het vervolgonderzoek. Dit kan wel ten koste gaan van je eigen risico.

Meer weten over de combinatietest?