Centering Pregnancy

Het uit Amerika overgenomen zorgconcept Centering brengt mensen met dezelfde gezondheidsvraag bij elkaar om zorg te krijgen in een ondersteunende leeromgeving. Dat werpt vruchten af voor zowel zorgvrager als zorgverlener.

In 2013 is Verloskundigen Centrum Sneek begonnen met Centering Pregnancy. Dat staat voor zorg waarbij zwangerschapscontroles (waarin we bijvoorbeeld je bloeddruk meten en de groei van de baby vaststellen) uitgebreid worden met extra tijd en aandacht in een groepsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten vervangen een deel van de 1 op 1 afspraken die je anders met een verloskundige zou hebben.

In kleine groepjes ontmoet je circa 10 keer de verloskundige maar ook andere zwangere vrouwen met ongeveer dezelfde zwangerschapsduur. De laatste bijeenkomst is na de bevalling. In de groep bespreken we vragen, zorgen en oplossingen die belangrijk zijn voor jou, je zwangerschap en je baby. De bijeenkomsten worden geleid door de verloskundige en de praktijkassistente. Soms wordt er iemand uitgenodigd om te komen praten over een specifiek onderwerp. Een andere keer wordt eerst een video vertoond.

Voordelen van Centering Pregnancy

Met Centering Pregnancy ontmoet je andere zwangere vrouwen. Je kunt met hen ervaringen delen en zo nodig kunnen jullie elkaar ondersteunen. Het kan fijn zijn om te horen dat je niet de enige bent met bepaalde klachten of onzekerheden. Bovendien kan het een begin zijn van nieuwe levenslange vriendschappen. De tijden voor alle bijeenkomsten zijn ruim van tevoren bekend.

Je hebt tijdens Centering Pregnancy langer contact met de verloskundige dan in de 1 op 1 controles.  Bij elkaar krijg je 17 uur meer zorg en aandacht dan bij individuele verloskundige zorg. Een verloskundige kan in 2 uur tijd veel beter en dieper ingaan op vragen dan in de 15 minuten die voor een gewone afspraak staat.

De ervaring leert dat groepsbijeenkomsten bijdragen aan meer vertrouwen in jezelf, in je zwangerschap en de bevalling en in je rol als moeder/vader.

Meer weten over Centering Pregnancy?
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Als je nog vragen hebt neem gerust contact met ons op.