Waar wij voor staan

Verloskundig en Echo Centrum Sneek bestaat uit vier vaste verloskundigen, drie echoscopistes en drie assistentes. Alle verloskundigen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen. De echoscopistes staan ingeschreven in het Echoregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en in het Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging voor Echoscopisten (BEN).

De verloskundigen in ons team werken volgens een dienstrooster, waarin spreekuren en 24-uurs diensten elkaar afwisselen. We streven ernaar dat je bij je bevalling een bekend gezicht ziet. Na de bevalling zien we je 3 tot 4 keer in de kraamtijd. De dienstdoende verloskundige is verantwoordelijk voor de bevallingen, het beantwoorden van het spoednummer en het rijden van kraamvisites.

De verloskundigen

De vier vaste verloskundigen heten Lies van Olst, Anne van den Bosch, Gemma Miedema en Suzanne van Steijn. Marion Salverda is onze vaste waarneemster.

Lies, Anne, Gemma en Suzanne hebben voor bevallingen en kraamvisites afwisselend dienst. Daarnaast hebben zij een vaste dag of vast dagdeel per week spreekuur. Ze leiden samen met assistentes ook alle vier de groepsbijeenkomsten van de Centering Pregnancy

De echoscopistes

Andrea Michielsen, Marion Salverda en Sytske Lageveen zijn onze vaste echoscopistes. Zij verzorgen alle voorkomende echo’s. Daarnaast neemt Lies van Olst de termijnecho’s voor haar rekening.

De assistentes

Onze assistentes zijn Sygrid Toonstra, Ria Luiking van Andringa en Trea Dam. Ze zijn aanwezig tijdens de ochtendspreekuren en op maandagmiddag. Sygrid en Ria werken ook als co-begeleider bij de Centering Pregnancy bijeenkomsten.

Wij zijn opleiders

We zijn een opleidingspraktijk. Dat betekent dat we een aantal weken per jaar studenten van de verloskunde academie begeleiden. De aanwezigheid van een student wordt altijd op de website en in de praktijk aangekondigd. Laat ons weten als je liever niet hebt dat er een student tijdens het spreekuur of bij de bevalling of het kraambed aanwezig is. Daar houden wij natuurlijk rekening mee.