De Praktijk

Vorige pagina

Het team Verloskundig Centrum Sneek

Verloskundig en Echo Centrum Sneek is een praktijk met vier vaste verloskundigen, twee echoscopistes en twee assistentes. De verloskundigen zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen, de echoscopistes staan ingeschreven in het Echoregister van de KNOV en in het Kwaliteitsregister van de BEN (beroepsvereniging voor echoscopisten). De verloskundigen van ons team werken volgens een dienstrooster, waarin spreekuren en 24-uurs diensten elkaar afwisselen. We streven er naar dat je bij je bevalling een bekend gezicht ziet. Na de bevalling zien we je 3 of 4 keer in het kraambed. De dienstdoende verloskundige is verantwoordelijk voor zowel het rijden van de kraamvisites als voor de bevallingen, en het beantwoorden van het spoednummer.

Onze praktijk bestaat uit vier vaste verloskundigen: Katja van Groesen, Anne van den Bosch, Gemma Miedema en Lies van Olst. Allen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.

Lies, Katja, Anne en Gemma hebben voor bevallingen en kraamvisites afwisselend dienst. Daarnaast hebben wij allen een vast dag(deel) per week spreekuur. Katja, Anne en Gemma draaien alle drie ook de groepscontroles van de Centering Pregnancy.

 

De vaste echoscopistes zijn Andrea Michielsen, Elbrich Slob en Lies van Olst, ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de BEN (beroepsvereniging voor echoscopisten). Wij verzorgen alle voorkomende echo’s.

Daarnaast neemt Lies van Olst ook termijnecho’s voor haar rekening.

Onze assistentes zijn Hansje Mooi en Ria Luiking van Andringa, zij zijn tijdens de ochtendspreekuren aanwezig. Beiden draaien ook mee in de Centering Pregnancy groepen.

We zijn een opleidingspraktijk en begeleiden daarom een aantal weken per jaar studenten van de verloskunde academie. De aanwezigheid van een student wordt altijd vooraf op de website en in de praktijk aangekondigd. Laat het ons weten als je geen prijs stelt op de aanwezigheid van een student tijdens het spreekuur, de bevalling of het kraambed, hier houden wij graag rekening mee.

(Teamfoto's door Erik Weening)

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk of echocentrum?