Termijnecho

Wanneer je zwanger bent plannen we een termijnecho in. Dat gebeurt meestal bij een zwangerschapsduur tussen de 10 en 12 weken.

Met de termijnecho kunnen we:

  • vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  • vaststellen of het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt
  • zien of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • de “duur” van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum

In de meeste gevallen volstaat een uitwendige echo (via de buik). Dan kan een volle blaas handig zijn. Soms lukt dit echter toch niet en moeten we de echo inwendig (vaginaal) doen.

Daarnaast kan je verloskundige om medische redenen besluiten tot het maken van een extra vroege echo (rond de 6-7 weken). Bijvoorbeeld bij bloedverlies in het begin van de zwangerschap, twijfel over de zwangerschapsduur of bij verdenking op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Meer weten over de termijnecho?