Liggingsecho

Een liggingsecho wordt tussen 34 en 36 weken gedaan. We doen een liggingsecho als het vermoeden bestaat dat het kindje niet in hoofdligging ligt of wanneer dat handmatig niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

We kijken bij een liggingsecho ook naar de groei van het kindje en de hoeveelheid vruchtwater. We gaan niet specifiek op zoek naar andere afwijkingen.   

Dit onderzoek wordt alleen op indicatie gedaan en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.