Erkenning en gezag

Zijn jullie niet getrouwd, regel dan eventueel de erkenning van de ongeboren baby (ook bij het 2e of volgende kind!). Voor erkenning is toestemming van de moeder nodig. Erkenning doet de vader altijd in persoon bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je woont.  De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

  • Tijdens de zwangerschap. Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.
  • Bij de geboorteaangifte. Als dit jullie eerste kind is, moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden is het voor haar nogal belastend om mee te gaan naar het gemeentehuis.
  • Op enig moment na de geboorte. Als de vader het kind niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag ook 'rechtshandelingen' verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure. Bij geregistreerd partnerschap is dit automatisch geregeld.

Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige' nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van jullie kind onder valt.

De kosten voor de procedure van de erkenning en ouderlijk gezag zijn gratis, maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Voor meer info: Gemeente Sudwest Fryslan