Echo's

Vorige pagina

Prenatale screening: combinatietest en 20 weken echo (SEO)

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken, dit wordt ook wel prenatale screening genoemd. Zo kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is op het krijgen van een kindje met Downsyndroom. Ook kunt je laten onderzoeken of je kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren aandoening. Deze onderzoeken worden prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen genoemd. Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenataal screeningsonderzoek.

Zo’n prenatale screening staat dus los van je leeftijd, je gezondheid of de gezondheid van familieleden. Dit betekent dus dat je ook een prenatale screening kunt laten verrichten als er op voorhand geen reden is om te denken dat je een hogere kans hebt op het krijgen van een kindje met een aangeboren afwijking.

De onderzoeken kunnen je misschien geruststellen over de gezondheid van je kindje. Maar ze kunnen je ook juist ongerust maken en voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je daarna nog eventueel vervolgonderzoek wilt laten doen. Je kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Als je overweegt prenatale screening te laten doen, heb je voor het onderzoek een uitgebreid gesprek met je verloskundige, huisarts of gynaecoloog  (counselingsgesprek). Je kunt ook kijken op de Prenatale Screening. De site  biedt specifieke informatie over prenatale screening op downsyndroom. In deze keuzehulp komen verschillende overwegingen aan bod die een rol kunnen spelen bij uw beslissing om wel of niet deel te nemen aan de screening.

De prenatale screening wordt verdeeld in een vroege screening (eerste trimester), en een late screening ( 20 weken echo). De eerste trimester screening is met name bedoeld voor het opsporen van de meest voorkomende chromosoomafwijkingen, zoals bijvoorbeeld het Downsyndroom. Indien je geen medische indicatie hebt voor deze test dan zijn de kosten voor eigen rekening. De 20 weken echo is bedoeld om structurele afwijking op te sporen zoals een spina bifida of ernstige hartafwijkingen. Dit onderzoek wordt wel vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer weten over prenatale screening bij Verloskundig Centrum Sneek?

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk of echocentrum?